l\IT40l[O

XV 2018/01/22 2:58:31 `

no [U(T40l) _ ΋ǐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 fujimoto ikuo 5 55 29 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2 Y kazuo 23 47 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
3 taku6d 6 55 29 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4 o2masao 7 55 29 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
5 vivid2014 34 11 9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
6 sigeru0712 2 60 28 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
7 jenesis1951 25 44 20 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
8 YATUGATAKE 1 68 32 @ @ @ @ @ @ @ @ @
9 mince- 3 59 27 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10 fwkx7842 26 38 28 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11 pokotyan 13 51 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12 otsuchi 12 52 28 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
13 posying 35 11 7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
14 kurosaki88 10 53 29 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
15 s55kaku0904 31 15 7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
16 makisan 11 53 25 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
17 salmon88 37 4 2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
18 shorio @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
19 Kazu-Ginjiro 16 50 22 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
20 newtokai 24 45 25 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
21 sokohakatonaku 36 6 4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
22 yaminabe 8 54 30 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
23 akumashinken 30 18 10 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
24 rarapoto 33 12 6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
25 tomoaki-morimoto @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
26 kawa0616 38 2 2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
27 kaba_Mk-II 14 51 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
28 siroi-suisei 20 48 24 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
29 porizon @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
30 fumibou 21 48 22 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
31 hanoi-rocks 32 14 8 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
32 mslime 9 54 26 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
33 shootingstar 22 48 26 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
34 croud_marverous 28 25 15 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
35 minoru-akita 27 35 21 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
36 sokoma 17 50 20 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
37 riku-s 4 59 25 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
38 samy--19 19 49 23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
39 whitecube 15 51 21 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
40 Robotman 18 50 24 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
41 taka-XJR 29 20 8 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
42 Izayoi. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

21܂ł͖{I[OցB
21͗\IB

yQSgbv